Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Osiguran besplatan pristup Bazi od 13.523 sudske odluke

08.03.2021.

(Sarajevo, 9. mart  2021. godine) – Na prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 28.01.2021. godine usvojilo Odluku kojom se omogućava besplatan pristup Bazi sudskih odluka. Odluka je stupila na snagu danom njene objave u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 13/21 od 05.03.2021. godine.

Bazi se može pristupiti isključivo putem web stranice https://www.pravosudje.ba/csd/,  klikom na modul "Baza sudskih odluka",
 

te za svrhu registracije nije potreban unos korisničkog imena i lozinke. 

Od 2008. godine kada je kreirana, Baza sudskih odluka, je bila namijenjena isključivo nosiocima pravosudnih funkcija, dok je VSTV BiH 2012. godine odobrio pristup Bazi advokatima sa sjedištem u Bosni i Hercegovini uz godišnju pretplatu, te 2014. godine pod istim uslovima i svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

U Bazi sudskih odluka se trenutno nalazi 13.523 odluke najviših sudova u Bosni i Hercegovini sa vezanim nižestepenim odlukama koje su donesene u istom predmetu. Odluke su pretražive po broju, datumu donošenja, sudu koji je odluku donio, kao i prema slobodnoj pretrazi teksta. Odluke su objavljene u integralnom tekstu, uz uklanjanje ličnih podataka stranaka u postupku.

Otvaranjem baze za javnost VSTV BiH, u saradnji sa sudovima, nastoji obezbjediti veću transparentnost pravosuđa Bosne i Hercegovine.

-       kraj  -


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Strip-CSD-Str-01-NOVI_ADVOKATI.jpg

STRIP-2.png