• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Gračanici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Zemljišne knjige

  Zemljišne knjige

  31.08.2009.

  Zemljišnoknjižna kancelarija ovog suda smještena je u zgradi Općinskog suda u Gračanici  kancelarija broj 4.
  U zemljišnu knjigu se upisuje pravo vlasništva i druga stvarna prava na nekretninama, te druge činjenice bitne za pravni promet.

  Zemljišna knjiga je javna. Svako može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu u prisustvu zemljišnoknjižnog referenta i dobiti izvod iz zemljišne knjige. Zemljišna knjiga i  izvodi iz zemljišne knjige imaju snagu javne isprave.

   

  Upis u zemljišne knjige

  Za upis prava vlasništva u zemljišnu knjigu ili drugog prava potrebno je zemljišnoknjižnoj kancelariji predati prijedlog (zahtjev) za upis i potrebne isprave koje trebaju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

  Prije predaje zahtjeva za upis treba utvrditi zemljišnoknjižno stanje, odnosno da li je nekretnina za koju se predlaže prenos vlasništva i vlasnik nekretnine upisani u zemljišnu knjigu. Da bi isprava (ugovor, odnosno odluka nadležnog organa) bila podobna za uknjižbu potrebno je da nekretnine u ispravi budu označene prema podacima iz zemljišne knjige (broj zemljišnoknjižnog uloška, broj parcele, kultura i površina).

   

  Uz zahtjev je neophodno priložiti:
  1. Pravni osnov (ugovor, rješenje nadležnog organa ili druga isprava kojom se dokazuje pravo vlasništva na nekretninama-original ili ovjerena kopija)
  2. Za pravna lica rješenje Registarskog suda - original ili ovjerena kopija
  3. Dokaz o uplati sudske takse

   

  Potrebna dokumentacija za pojedine upise u zemljišnu knjigu


  Ugovor o poklonu, ugovor o kupoprodaji i ugovor o zamjeni

  -zahtjev,
  -ugovor uz dokaz o regulisanom porezu na promet
  -taksa-(u skladu sa tarifnim brojem 13., 14., 15. i 16. Zakona o sudskim taksama-sl.novine TK-a 4/2016).


  Dioba nekretnina


  -zahtjev,
  -ugovor o diobi
  uz dokaz o regulisanom porezu na promet
  taksa-(u skladu sa tarifnim brojem 13., 14., 15. i 16. Zakona o sudskim taksama-sl.novine TK-a 4/2016).


  Ugovor o doživotnom izdržavanju
  -zahtjev,
  -ugovor o doživotnom izdržavanju uz dokaz o regulisanom porezu na promet,
  -izvod iz matične knjige umrlih za primaoca izdržavanja,
  -taksa-(u skladu sa tarifnim brojem 13., 14., 15. i 16. Zakona o sudskim taksama-sl.novine TK-a 4/2016).


  Hipoteka
  -zahtjev,
  -ugovor o zasnivanju hipoteke,
  -taksa-(u skladu sa tarifnim brojem 13., 14., 15. i 16. Zakona o sudskim taksama-sl.novine TK-a 4/2016).


  Upis zabilježbe
  -zahtjev,
  -isprava koja je osnov za upis zabilježbe,
  -taksa-(u skladu sa tarifnim brojem 13., 14., 15. i 16. Zakona o sudskim taksama-sl.novine TK-a 4/2016).


  Brisanje hipoteke
  -zahtjev,

  -rješenje o brisanju hipoteke, odnosno brisovnica banke ovjerena od strane notara;
  -taksa-(u skladu sa tarifnim brojem 13., 14., 15. i 16. Zakona o sudskim taksama-sl.novine TK-a 4/2016).


  Brisanje doživotnog prava uživanja
  -zahtjev,
  -izvod iz matične knjige umrlih za lice koje je upisano sa pravom doživotnog uživanja
  -taksa-(u skladu sa tarifnim brojem 13., 14., 15. i 16. Zakona o sudskim taksama-sl.novine TK-a 4/2016).


  Zemljišno-knjižni izvadak
  -taksa: 10,00 KM, za ovjeren izvadak;

  - taksa 5,00 KM za neovjeren izvadak;
  Prilikom traženja izvoda iz zemljišne knjige potrebno je navesti što više podataka o nekretnini i vlasniku (stari broj katastarske čestice,ime i prezime, ime oca vlasnika nekretnine, itd.).


  Uvjerenja ili potvrde
  -taksa: 5,00 KM.

   

  972 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1