• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Gračanici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  26.08.2009.

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  • zakonito i stručno vršenje poslova i zadataka,
  • efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  • blagovremeno ostvarivanje prava i pravnih interesa,
  • puna uposlenost službenika i maksimalno korištenje njihovih stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti,
  • efikasno rukovođenje, koordiniranje i nadzor nad obavljanjem poslova,
  • lična odgovornost za obavljanje poslova,
  • praćenje i proučavanje sudske prakse,
  • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom,
  • ostvarivanje saradnje, te omogućavanje stručnog obrazovanja i usavršavanje uposlenika suda.

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

  1. Odjeljenje sudija;
  2. Odjeljenje sudske uprave;
  3. Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove (Zemljišnoknjižni ured);
  449 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1