Početna stranica Portala pravosuđa BiH



Općinski sud u Gračanici

ODLUKA o organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici

04.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U GRAČANICI
Broj: 27-0-Su-20-000 232
Datum, 04.05.2020.godine

 

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o sudovima FBiH („Službene novine FBiH“ broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ broj 66/12, 40/14, 54/17 i 30/18), Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa na području Vlade Federacije BiH od 16.03.2020.godine, Odluke o organizaciji rada u sudovima i u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini VSTV BiH broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020.godine i Zaključka o izmjeni Zaključka broj 02/1-04-10323-1/20 od 28.04.2020.godine Vlade TK, predsjednik suda dana 04.05.2020.godine donio je 

O D L U K U
o organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici

 

Član 1. 

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju na području Tuzlanskog kantona, na kojem djeluje Općinski sud u Gračanici,  uvodi se puno radno vrijeme za sve zaposlene u Općinskom sudu u Gračanici.

Radno vrijeme je od 07,30 sati do 16,00 sati a rad sa strankama je od 08 do 14 sati.

 

Član 2. 

Svi zaposleni koji dolaze na posao, kao i stranke, dužni su voditi računa o radu u uslovima socijalne distance.

Prilikom dolaska na posao postupat će se po Uputstvu o načinu ponašanja svih osoba koje ulaze u zgradu Općinskog suda u Gračanici.

U slučaju bilo kakvih zdravstvenih tegoba koje se odnose na probleme hroničnih bolesti, respiratorne tegobe ili bilo kakvih simptoma koji upućuju na prisustvo Corona virusa, zaposleni su dužni preduzeti sve potrebne mjere ostvarivanja kontakta sa nadležnim zdravstvenim institucijama, o istom obavijestiti predsjednika suda a sve u cilju zaštite ostalih zaposlenika.

Svi zaposleni su dužni preduzeti potrebne radnje ako su  kontaktirali sa licima koja su došla iz inostranstva te o tome odmah obavijeste rukovodioca i nadležne službe radi preduzimanja potrebnih radnji.

 

Član 3. 

Ročišta zakazivati na način da se ista održavaju u sudnicama prema utvrđenom rasporedu koji je prilog ove Odluke uz obaveznu adekvatnu socijalnu distancu svih prisutnih u prostoriji i konstantno prirodno provjetravanje.

Kod zakazivanja ročišta  voditi računa o broju učesnika u postupku, starosti predmeta, hitnosti predmeta i Planu rješavanja predmeta za 2020. godinu.

Prilikom pozivanja stranaka na pozivu naznačiti da, ukoliko su spriječeni doći na ročište u vezi sa zdravstvenim problemima vezano za COVID-19, ukoliko im je eventualno izdato Rješenje o izolaciji, nisu se dužni odazvati po pozivu suda uz dostavu adekvatnog dokaza radi pravdanja izostanka.

 

Član 4. 

Radi zdravstvene i epidemiološke zaštite svih zaposlenih koji dolaze na posao i lica koja po pozivu dolaze u sud, svakodnevno će se vršiti dezinfekcija svih prostorija u zgradi suda, posebno nakon održanih ročišta, nakon isteka vremena kada se stranke primaju u sud.

 

 

Član 5.

Ovom Odlukom stavljaju se van snage Odluka o organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici za vrijeme trajanja vanredne situacije povodom epidemiološkog stanja u zemlji (Corona COVID-19) broj: 027-0-Su-20-000 171 od 23.03.2020.godine, Odluka o korištenju godišnjih odmora  za vrijeme trajanja prirodne nesreće uzrokovane Korona virusom COVID-19 broj: 027-0-Su-20-000 194 i Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu u Općinskom sudu u Gračanici za vrijeme trajanja vanredne situacije povodom epidemiološkog stanja u zemlji (Corona COVID19) broj: 027-0-Su-20-000 228 od 30.04.2020.godine.

 

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i važi dok traju vanredne okolnosti uzrokovane COVID-19 (korona) virusom u Bosni i Hercegovini ili do drugačije odluke suda

 

Predsjednik suda
Meliha Hadžihasanović

 

 

 

 

 



Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh