Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

COVID-19 i efekat na ljudska prava

11.05.2020.

U prilogu možete preuzeti kratak pregled o implikacijama borbe protiv COVIDA-19 na zaštitu ljudskih prava, sa fokusom na zemlje Zapadnog Balkana. Tekst je pripremio tim stručnjaka AIRE centra kojim je rukovodio Ledi Bianku, vanredni profesor na Univerzitetu u Strazburu i bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava.

U tekstu se između ostalog navodi da su tok i razvoj pandemije COVIDA-19 i odgovori država na nju nepredvidljivi i podliježu preispitivanju i čestim promjenama. Stoga, s obzirom na fluidnu prirodu sadašnje situacije, u ovom tekstu ne daje se katalog mjera i sveobuhvatnu analizu efekata ove bolesti na stanje ljudskih prava na Zapadnom Balkanu, već se nastoji podići svijest o mogućim pitanjima u vezi s pandemijom COVIDA-19 i ljudskim pravima.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

COVID-19.png