Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019

30.12.2019.

            Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

            Tuzlanski Kanton

OPĆINSKI SUD U GRAČANICI

Broj:027-0-Su-19-000 709

Gračanica, 30.12.2019. godine

            Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima („Službene novine  Bosne i Hercegovine broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14), člana 8. tačka j) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 66/12, 44/14, 54/17, 60/17 i 30/18), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br.39/14), 30.12.2019. godine, predsjednik suda donosi

 

ODLUKU O 
IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU I ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI
OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

Član 1.

            Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Općinskog suda u Gračanici, broj 027-0-Su-19-000 162 od 10.04.2019.godine (u daljem tekstu: Plan)  i Odluke o izmjeni i dopuni plana javnih nabavki Općinskog suda u Gračanici za 2019. godinu broj 027-0-Su-19-000 510 od 13.11.2019.godine, tako što se poslije stavke pod rednim brojem 22   „nabavka stručne literature“ dodaje stavka:

pod rednim brojem 23. „ nabavka tonera za nove printere: HP LaserJet M15a, printer CANON i-SENSYS LBP226dw i printer Canon MFC MF421dw (print, copy, scan)“, ekonomski kod 613412,

 

 

Rb.

 

 

Predmet nabavke

 

 

Šifra JRJN

 

Procijenjena  vrijednost bez PDV-a

 

Vrsta postupka

 

Krajnji rok za početak postupka

 

Krajnji rok za nabavku/

zaključenje ugovora

 

Izvor finansiranja

 

Ekonomski kod

 

23.

 

Nabavka tonera za nove printere: HP LaserJet M15a, printer CANON i-SENSYS LBP226dw i printer Canon MFC MF421dw (print, copy, scan)

 

30125110-5

 

830,00KM

Direktni sporazum

 

decembar

 

decembar

 

Budžet TK-a

 

613412


 

Član 2.

                        Ostale odredbe Plana ostaju nepromijenjene.

Član 3.

                        Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se na stranici Općinskog suda u Gračanici (https://opsud-gracanica.pravosudje.ba/)

                                                                                                                PREDSJEDNICA SUDA
Meliha Hadžihasanović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh