Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

02.10.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

Općinski sud u Gračanici

Broj 027-0-Su-19-000 436

Gračanica, 01.10.2019.godine

 

 

            Na osnovu člana 75. u vezi sa članom 73.  Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ broj 07/17, 10/17, 10/18 i 14/18) i člana 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Gračanici, broj 027-0-Su-10-000 138 od 26.04.2010.godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Gračanici broj 027-0-Su-13-000 332 od 24.07.2013. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Gračanici broj 027-0-Su-16-000 362 od 13.05.2016.godine, predsjednik Općinskog suda u Gračanici objavljuje

 

 

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

za popunu radnih mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Gračanici

 

1.      Viši referent za administrativno-tehničke poslove (tehnički sekretar)..... 1 izvršilac

2.      Čistačica.................................................................................................... 1 izvršilac

 

 

Vrši se ispravka Javnog oglasa broj  027-0-Su-19-000 303  od 09.07.2019. godine objavljenog u dnevnom listu “Oslobođenje” 10.07.2019.godine  kako slijedi:

 

I

U dijelu teksta “Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije) Za radno mjesto pod tačkom 1.:” vrši se ispravka na način da se poslije pobrojane tražene dokumentacije a nakon rečenice “ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćena odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine” dodaje “potvrda/uvjerenje o potrebnom radnom stažu”.

 

II

U preostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

III

Rok za podnošenje dopune prijava u skladu sa ovom ispravkom je 8 dana od dana objave ispravke javnog oglasa na oglasnoj tabli suda i web stranici suda. Dokumentaciju u skladu sa ovom ispravkom dostaviti na adresu: Općinski sud u Gračanici, 75320 Gračanica, Ul.Armije BiH br.8, sa naznakom „ Dopuna prijave na Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Gračanici u skladu sa ispravkom Javnog oglasa“

 

                                                                                                PREDSJEDNIK SUDA                                                                                                         Meliha Hadžihasanović


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh