Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

27.03.2012.

Informacije o predmetu možete dobiti od sudskih službenika koji rade u sudskoj pisarnici u prizemlju, kancelarija broj 2.

Oni Vam mogu dati osnovne podatke o predmetu: broj predmeta, stranke u predmetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično, a ako Vam je potreban uvid u spis onda će Vas uputiti do šefa sudske pisarnice koji će Vam omogućiti uvid u predmet, po propisanim pravilima.

Kome je usluga namijenjena?

 • Strankama u sudskim postupcima
 • Zakonskim zastupnicima
 • Punomoćnicima
 • Advokatima

Šta mi je potrebno za korištenje usluge?

 • Računar s pristupom Internetu
 • Broj sudskog predmeta (BSP)
 • Jedinstveni pristupni kod (JPK)


Šta su Broj sudskog predmeta (BSP) i Jedinstveni pristupni kod (JPK)?

 • BSP je broj koji jednoznačno označava svaki sudski predmet.
 • JPK je broj koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku.


Kako mogu dobiti JPK i BSP?

 • Prilikom pokretanja sudskog postupka, na Vaš zahtjev, službenik u pisarnici će Vam izdati „Potvrdu o izdavanju jedinstvenog pristupnog koda”, na kojoj su ispisani BSP i JPK.
 • Ukoliko već imate pokrenut postupak potvrdu sadrži JPK možete dobiti od službenika u pisarnici uz predočenje identifikacionog dokumenta i BSP. Službenik suda će na osnovu predočenog utvrditi Vaše pravo pristupa sudskom predmetu

Više saznajte iz dokumenata u prilogu.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh