Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

Korisni linkovi

26.08.2009.

INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
https://vstv.pravosudje.ba/

Agencija za državnu službu
www.ads.gov.ba

Direkcija za Evropske integracije Vijeća ministara BiH
www.dei.gov.ba

Ministarstvo vanjskih poslova BiH
www.mvp.gov.ba

Ombdusman BiH
www.ohro.ba

Predsjedništvo BiH
www.predsjednistvobih.ba

Privredna komora BiH
www.komorabih.com

Regulatorna agencija za komunikacije
www.cra.ba

Ustavni sud BiH
www.ccbh.ba

Zemljišna administracija
www.zkk.ba

 

INSTITUCIJE FEDERACIJE BIH

Ustavni sud BiH
www.ccbh.ba

Vrhovni sud Federacije BiH
www.vsbih.ba

Udruženje sudija
www.usbih.ba

Udruženje medijatora u BiH
www.umbih.co.ba

Centar za edukaciju sudija i tužilaca
www.fbih.cest.gov.ba

Federalno ministarstvo pravde
www.fmp.gov.ba

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
www.mpr.gov.ba


INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE

Narodna skupština Republike Srpske
www.narodnaskupstinars.net

Vlada Republike Srpske
www.vladars.net

Gender centar Vlade Republike Srpske
www.gc.vladars.net

Ustavni sud Republike Srpske
www.ustavnisud.org

Ministarstvo unutrašnjih poslova
www.mup.vladars.net

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
www.mirl.org

Poreska uprava Republike Srpske
www.poreskaupravars.org

Republička uprava carina
www.rucrs.com

MEĐUNARODNE INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE U BIH

Kancelarija Visokog predstavnika (OHR)
www.ohr.int

OSCE Misija u BiH
www.oscebih.org

Delegacija Evropske komisije u BiH
www.delbih.cec.eu.int

Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica (CRPC)
/
www.crpc.org.ba

UNHCR BiH
www.unhcr.ba

Dom za ljudska prava za BiH
www.hrc.ba


ADVOKATSKE KOMORE

Advokatska komora Federacije Bosna i Hercegovine
www.advokomfbih.ba

Advokatska komora Republike Srpske
www.advokatska.com

SUDSKA PRAKSA NA INTERNETU (Centar za sudsku dokumentaciju)
csd.pravosudje.ba

BAZE PRAVNIH PROPISA
www.zakon.ba
www.legislativa.ba
www.zakoni.ba

SLUŽBENI LIST BOSNE I HERCEGOVINE
www.sllist.ba


MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SUDOVI

UJEDINJENE NACIJE
www.un.org

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE
www.icj-cij.org

MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU
www.un.org/icty

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD
www.iccnow.org

EVROPSKA UNIJA
europa.eu.int

EVROPSKI SUD
curia.eu.int/en

EVROPSKI OMBUDSMAN
www.euro-ombudsman.eu.int

VIJEĆE / SAVJET EVROPE U STRAZBURU
www.coe.int

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA
www.echr.coe.int

UJEDINJENE NACIJE (UN)
www.un.org

MEĐUNARODNI SUD PRAVDE (ICJ)
www.icj-cij.org

MEĐUNARODNI KRIVIČNI TRIBUNAL U HAGU (MKSJ / ICTY)
www.un.org/icty

MEĐUNARODNI KRIVIČNI SUD (ICC)
www.iccnow.org


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh