Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

Sudski vještaci i tumači

28.09.2015.

Na našoj stranici možete preuzeti listu stalnih sudskih vještaka.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI EKONOMSKE STRUKE

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI ELEKTROTEHNIKE

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI GEODEZIJE

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI KRIMINALISTIKE

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI ARHITEKTONSKE STRUKE

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI GRAĐEVINSKE STRUKE

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI MAŠINSKE STRUKE

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI SAOBRAĆAJNE STRUKE

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE, ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA

DOPUNSKU LISTU STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI PROCJENE VRIJEDNOSTI ŠTETA NA KULTURNO-HISTORIJSK

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI GEOLOGIJE

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDNE STRUKE

DOPUNSKA LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI MEDICINSKE STRUKE – PODOBLAST PSIHOLOGIJA

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI RUDARSTVA

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA

LISTA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA IZ OBLASTI VETERINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAĈA ZA ALBANSKI JEZIK NA PODRUĈJE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA BUGARSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAĈA ZA ĈEŠKI JEZIK NA PODRUĈJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA DANSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA FRANCUSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA TALIJANSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA LATINSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA ARAPSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA NORVEŠKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA ENGLESKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA TURSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA HOLANDSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA PERZIJSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA SLOVENAČKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA NJEMAČKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA MAĐARSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA MAKEDONSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA POLJSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA RUSKI JEZIK A PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA ŠVEDSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA ŠPANJOLSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

LISTA STALNIH SUDSKIH TUMAČA ZA UKRAJINSKI JEZIK NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE