Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

01.09.2016.

Službenici i namještenici u Općinskom sudu u Gračanici su:

Šef sudske pisarnice
Adem Muratović

Stručni saradnik-administrator

Dženana Brkić

 

Viši referent za računovodstveno-materijalne poslove
Suada Pedić

Viši referent - tehničar za IKT
Edin Fejzić

Viši referent za administrativno-tehničke poslove (upisničar)
Aza Karađuz
Hana Krajinović

Azra Huskanović

 

Viši referent  za administrativno-tehničke poslove (prijem i otprema pošte)

Mersida Gazibegović

Viši referent za administrativno-tehničke poslove (sudski izvršitelj)
Fahrudin Šuvalić
Eniz Muderizović

Viši referent za administrativno-tehničke poslove (tehnički sekretar)
Amira Humić

Viši referent za upravljanje predmetima
Mehrija Osmanović

 

Daktilografi
Zineta Brkić
Nafija Fišeković
Selmira Bećirović

Seida Čamdžić

Vozač-dostavljač-domar
Armin Kamarić

Čistačica
Murisa Tuholjak

Portir
Tenzila Mujić

Šef odjeljenja za zemljišno knjižne poslove
Mirela Buzadžić

Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga
Ćamil Iljazović
Nermina Fazlić

 

Viši referent za administrativne poslove u Odjeljenju za zemljišno-knjižne poslove

Jasminka Hadžikadunić

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh