Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

01.09.2016.

Službenici i namještenici u Općinskom sudu u Gračanici su:

Šef sudske pisarnice
Adem Muratović

Stručni saradnik-administrator

Dženana Brkić

 

Viši referent za računovodstveno-materijalne poslove
Suada Pedić

Viši referent - tehničar za IKT
Edin Fejzić

Viši referent za administrativno-tehničke poslove (upisničar)
Aza Karađuz
Hana Krajinović

Azra Huskanović

 

Viši referent  za administrativno-tehničke poslove (prijem i otprema pošte)

Mersida Gazibegović

Viši referent za administrativno-tehničke poslove (sudski izvršitelj)
Fahrudin Šuvalić
Eniz Muderizović

Viši referent za administrativno-tehničke poslove (tehnički sekretar)
Ajša Čajić

Viši referent za upravljanje predmetima
Mehrija Osmanović

 

Daktilografi
Senada Baraković
Zineta Brkić
Nafija Fišeković
Selmira Bećirović

Seida Čamdžić

Mejra Humić

Vozač-dostavljač-domar
Armin Kamarić

Čistačica

Portir
Tenzila Mujić

Šef odjeljenja za zemljišno knjižne poslove
Mirela Buzadžić

Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga
Sead Subašić
Ćamil Iljazović

 

Viši referent za administrativne poslove u Odjeljenju za zemljišno-knjižne poslove

Jasminka Hadžikadunić

Pripravnici - volonteri

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh