Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija u
Federaciji Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Kontakt podaci

Sjedište Sudske policije u Federaciji BiH


Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH

 • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
 • Tel.: 033/226-751
 • Fax.: 033/226-755


Direktor Sudske policije u Federaciji BiH

 • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
 • Tel.: 033/203-229
 • Fax: 033/213-586


Kabinet direktora


Sektor za operativne poslove i koordinaciju


Sektor za profesionalne standarde i unutrašnju kontrolu

 • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
 • Tel.: 033/666-239
 • Fax: 033/213-586
 • e-mail: spssp.fbih@pravosudje.ba


Sektor za pravne, računovodstvene i opće poslove


Jedinica za sigurnost i zaštitu

 • Adresa: Valtera Perića 15 Sarajevo
 • Tel.: 033/666-239
 • Fax: 033/213-586


Jedinica za specijalističku podršku


Centar sudske policije u Kantonu Sarajevo

-       Stanica sudske policije Sarajevo I

 • Adresa: Šenoina 1 Sarajevo
 • Tel./fax: 033/226-213

-       Stanica sudske policije Sarajevo II

 • Adresa: Radićeva 6 Sarajevo
 • Tel./fax: 033/226-214


Centar sudske policije u Zeničko-dobojskom kantonu

-       Stanica sudske policije Zenica I

 • Adresa: Trg BiH 2 Zenica
 • Tel. 032/465-711
 • Tel/fax: 032/246-655

-       Stanica sudske policije Zenica II

 • Adresa: Trg BiH bb. Zenica
 • Tel.032/448-900 lokal 952
 •  Tel/fax: 032/246-655

-       Stanica sudske policije Visoko

 • Adresa: Alije Izetbegovića 1 Visoko 
 • Tel./fax: 032/734-849

-       Stanica sudske policije Zavidovići

 • Adresa: Safvet Bega Bašagića bb Zavidovići
 • Tel./fax: 032/878-345

-       Stanica sudske policije Tešanj

 • Adresa: Krndija bb Tešanj 
 • Tel./fax: 032/651-933

-       Stanica sudske policije Žepče

 • Adresa: Prva bb Žepče
 • Tel./fax: 032/688-130

-       Stanica sudske policije Kakanj

 • Adresa: Alije Izetbegovića 48 Kakanj
 • Tel.0327553-264 lokal 123
 • Tel/fax: 032/246-655


Centar sudske policije u Tuzlanskom kantonu

 • Adresa: Maršala Tita 137 Tuzla
 • Tel.: 035/276-058
 • Tel./fax: 035/277-299
 • e-mail: osp.tk@pravosudje.ba

-       Stanica sudske policije Tuzla

 • Adresa: ZAVNOBIH-a bb
 • Tel./fax: 035/307-267

-       Stanica sudske policije Živinice

 • Adresa: Maršala Tita 28 Živinice
 • Tel./fax: 035/774-781

-       Stanica sudske policije Gradačac

 • Adresa: Titova bb Gradačac
 • Tel./fax: 035/816-745

-       Stanica sudske policije Kalesija

 • Adresa: Žrtava genocida u Srebrenici 12 Kalesija
 • Tel./fax: 035/631-978

-       Stanica sudske policije Gračanica

 • Adresa: Armije BiH 8 Gračanica
 • Tel./fax: 035/706-667

-       Stanica sudske policije Lukavac

 • Adresa: Skendera Kulenovića bb Lukavac
 • Tel./fax: 035/553-260

-       Stanica sudske policije Banovići

 • Adresa: Alije Izetbegovića bb Banovići
 • Tel./fax: 035/874-988

-       Stanica sudske policije Srebrenik

 • Adresa: Radnička bb
 • Tel./fax: 035/643-473


Centar sudske policije u Unsko-sanskom kantonu

-       Stanica sudske policije Bihać

 • Adresa: Bosanska 4 Bihać
 • Tel./fax: 037/226-786

-       Stanica sudske policije Velika Kladuša

 • Adresa: Maršala Tita bb Velika Kladuša
 • Tel./fax: 037/772-758

-       Stanica sudske policije Cazin

 • Adresa: Dr. Irfana Ljubljankića 12 Cazin
 • Tel./fax: 037/513-616

-       Stanica sudske policije Bosanska Krupa

 • Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 2 Bosanska Krupa
 • Tel./fax: 037/473-019

-       Stanica sudske policije Sanski Most

 • Adresa: Muse Ćazima Ćatića 8 Sanski Most
 • Tel./fax: 037/685-605


Centar sudske policije u Srednjobosanskom kantonu

-       Stanica sudske policije Travnik

 • Adresa: Vezirska 2 Travnik
 • Tel./fax: 030/512-120

-       Stanica sudske policije Bugojno

 • Adresa: 307. Motorizovane brigade 92 Bugojno
 • Tel./fax: 030/254-053

-       Stanica sudske policije Kiseljak

 • Adresa: Žrtava domovinskog rata 13 Kiseljak
 • Tel./fax: 030/296-550

-       Stanica sudske policije Jajce

 • Adresa: Nikole Šopa bb Jajce
 • Tel./fax: 030/292-324


Centar sudske policije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu

 • Adresa: Dr. Ante Starčevića broj 22 Mostar
 • Tel.: 036/290-382
 • Tel./fax: 036/325-363
 • e-mail: osp.hnk@pravosudje.ba

-       Stanica sudske policije Mostar

-       Stanica sudske policije Konjic

-       Stanica sudske policije Čapljina

-       Stanica sudske policije Čitluk

 • Adresa:Kralja Tomislava broj 47 Čitluk
 • Tel./fax: 036/
 • Broj mobitela 061/723-195-komandir stanice
 • e-mail: ssp.ci1@pravosudje.ba


Centar sudske policije u Zapadnohercegovačkom kantonu

 • Adresa: Ulica pobijenih franjevaca 1 Široki Brijeg
 • Tel./fax: 039/511-000
 • e-mail: osp.zhk@pravosudje.ba

-       Stanica sudske policije Ljubuški

 • Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2 Ljubuški
 • Tel./fax: 039/511-001


Centar sudske policije u Kantonu 10 Livno


Centar sudske policije u Posavskom kantonu

-       Stanica sudske policije Orašje

 • Adresa: Novo naselje jug 1 bb Orašje
 • Tel./fax: 031/511-801


Centar sudske policije u Bosansko-podrinjskom kantonu

 • Adresa: Ulica Zaima Imamovića 3 Goražde
 • Tel.: 038/240-270
 • Tel./fax: 038/240-271
 • e-mail: osp.bpk@pravosudje.ba


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh