Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

mail print fav manja slovaveca slova

Sekretarijat VSTV BiH - kontakti

Admir Suljagićdirektor Sekretarijata
+387 (0)33 707 508
admir.suljagic@pravosudje.ba 
 
Hajro Poškovićzamjenik direktora
+387 (0)33 707 504
hajro.poskovic@pravosudje.ba 
 
Rusmir Šabeta, šef Odjela za pravosudnu analitiku i izvještavanje 
+387 (0)33 707 538
rusmir.sabeta@pravosudje.ba
 
Katarina Peroš, šef Odjela za evropske integracije i strateško planiranje
+387 (0)33 707 544
katarina.peros@pravosudje.ba
 
Kenan Softić, šef Odjela za IKT
+387 (0)33 707 592
kenan.softic@pravosudje.ba
 
Samir Husić, šef Odjela za upravljanje ljudskim resursima i administraciju
+387 (0)33 707 515
samir.husic@pravosudje.ba
 
Tatjana Petrović Jovanović, šef Odjela za pravna pitanja
+387 (0)33 707 511
tatjana.petrovicjovanovic@pravosudje.ba
 
Vera Bjelogrlić, šef Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju 
+387 (0)33 707 522
vera.bjelogrlic@pravosudje.ba
 
Mersiha Mavrić, šef Odjela za finansije i računovodstvo
+387 (0)33 707 501
mersiha.mavric@pravosudje.ba
 
Adis Hodžić,  Odjel za pravosudne budžete i donatorska sredstva
+387 (0)33 707 546
adis.hodzic@pravosudje.ba  


Jasmin Čalija, šef Odjela za imenovanje i napredovanje
+387 (0)33 707 560
jasmin.calija@pravosudje.ba   


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh