Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

Aktuelnosti

   1 - 6 / 21  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

1.Viši referent za administrativno-tehničke poslove (tehnički sekretar) 1 izvršilac 2.Čistačica 1 izvršilac

02.10.2019.

PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

Plan javnih nabavki sadrži podatke o predmetu nabavke ( robe, usluga, radova), šifru iz jedinstvenog rječnika nabavke, procijenjenu vrijednost, vrstu postupka, krajnji rok za početak postupka, krajnji rok za nabavku i zaključenje Ugovora i izvor finansiranja.

09.05.2019.

Sedmice sudske nagodbe - 13.-24. maj 2019. godine

Sedmice sudske nagodbe - 13.-24. maj 2019. godine

Sedmice sudske nagodbe - Period implementacije aktivnosti je 13.-24. maj 2019. godine. Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

29.03.2019.

Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje?

Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje?

U općinskom sudu u Gračanici održan sastanak na temu : Razmatranje slučajeva nasilja u porodici – Koliko smo odmakli i kako dalje? Uz podršku Švedske u Bosni i Hercegovini, Atlantska inicijativa, nevladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu, provodi projekat Rod i pravosuđe.

14.12.2018.

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE SP MIRIČINA, SP LUKAVICA I SP STJEPAN POLJE

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE SP MIRIČINA, SP LUKAVICA I SP STJEPAN POLJE

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Miričina, Lukavica i Stjepan Polje po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

02.10.2018.

Sedmice sudske nagodbe u sudovima u BiH  od 6. do 17. novembra 2017.

Sedmice sudske nagodbe u sudovima u BiH od 6. do 17. novembra 2017.

Sedmice sudske nagodbe organizuju se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 6. do 17. novembra 2017. godine. Ova aktivnost se realizuje u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, a implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

03.11.2017.

   1 - 6 / 21  >