Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

Aktuelnosti

   1 - 6 / 29  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Babići, Gornja Lohinja, Rašljeva i Malešići po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

02.10.2020.

Sedmice sudske nagodbe 21.09. - 02.10.2020. godine

Sedmice sudske nagodbe 21.09. - 02.10.2020. godine

Sedmice sudske nagodbe - Period implementacije aktivnosti je 21.09. - 02.10.2020. godine Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.

18.09.2020.

ODLUKA o organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici

ODLUKA o organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju na području Tuzlanskog kantona, na kojem djeluje Općinski sud u Gračanici, uvodi se puno radno vrijeme za sve zaposlene u Općinskom sudu u Gračanici. Radno vrijeme je od 07,30 sati do 16,00 sati a rad sa strankama je od 08 do 14 sati.

04.05.2020.

Vodic za samozastupanje za MMSP u FBiH

Vodic za samozastupanje za MMSP u FBiH

Promotivni film - Vodic za samozastupanje za MMSP u RS i Vodic za samozastupanje za MMSP u FBiH

27.04.2020.

Odluka o  organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici

Odluka o organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja Corona COVID-19, svi zaposleni u Općinskom sudu u Gračanici se obavezuju da se pridržavaju Uputa nadležnih Kriznih štabova i Odluka koje donosi predsjednik suda a u vezi sa nastalom epidemiološkom situacijom u zemlji.

23.03.2020.

Obavijest o otkazivanju ročišta zakazanih u razdoblju od 17.03. do 03.04.2020.godine

Obavijest o otkazivanju ročišta zakazanih u razdoblju od 17.03. do 03.04.2020.godine

Povodom novonastale epidemiološke situacije u zemlji uzrokovanoj virusom Corona COVID-19, a u skladu sa preporukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeće Bosne i Hercegovine od 15.03.2020.godine

17.03.2020.

   1 - 6 / 29  >