Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

Aktuelnosti

   1 - 6 / 26  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluka o  organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici

Odluka o organizaciji rada u Općinskom sudu u Gračanici

U cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja Corona COVID-19, svi zaposleni u Općinskom sudu u Gračanici se obavezuju da se pridržavaju Uputa nadležnih Kriznih štabova i Odluka koje donosi predsjednik suda a u vezi sa nastalom epidemiološkom situacijom u zemlji.

23.03.2020.

Obavijest o otkazivanju ročišta zakazanih u razdoblju od 17.03. do 03.04.2020.godine

Obavijest o otkazivanju ročišta zakazanih u razdoblju od 17.03. do 03.04.2020.godine

Povodom novonastale epidemiološke situacije u zemlji uzrokovanoj virusom Corona COVID-19, a u skladu sa preporukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeće Bosne i Hercegovine od 15.03.2020.godine

17.03.2020.

CORONA VIRUS - PREPORUKE U CILJU PREVENCIJE

CORONA VIRUS - PREPORUKE U CILJU PREVENCIJE

Osobe oboljele od hronicnih oboljenja (hipertenzija, kardiovaskulami problemi , dijabetes, problemi sa jetrom, hronicna respiratorna oboljenja) i osobe starije zivotne dobi su vise podlozni oboljenju sa teskorn klinickom slikom.

16.03.2020.

Analiza pokazatelja iz statističkog izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova

Analiza pokazatelja iz statističkog izvještaja o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova

Sa 31.12.2019.godine u radu je bilo ukupno 3.436 predmeta. Od tog broja 1.046 predmeta je bilo neriješeno sa 01.01.2019. godine, dok je u periodu od 01.01.-31.12.2019.godine u rad primljeno 2.390 predmeta.

14.02.2020.

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU I ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

30.12.2019.

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINSKOG SUDA U GRAČANICI ZA 2019. GODINU

Ovom Odlukom vrši se izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Općinskog suda u Gračanici, broj 027-0-Su-19-000 162 od 10.04.2019.godine (u daljem tekstu: Plan), tako što se poslije stavke „Vulkanizerske usluge“ dodaju stavke...

13.11.2019.

   1 - 6 / 26  >