Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Mišljenje CCJE

   1 - 6 / 16  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Mišljenja Konsultativnog veća evropskih sudija i Magna Carta sudija

Mišljenja Konsultativnog veća evropskih sudija i Magna Carta sudija

U prilogu možete preuzeti publikaciju “Mišljenja Konsultativnog veća evropskih sudija i Magna Carta sudija” koju je 2020. godine objavio Savjet Evrope u saradnji sa Institutom za uporedno pravo.

10.02.2021.

Magna Carta sudaca (temeljna načela)

Magna Carta sudaca (temeljna načela)

Prigodom obilježavanja 10. obljetnice, tijekom 11. plenarnog sastanka Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) održanog u Strasbourgu, 17.-19. studeni 2010. godine usvojena je Magna Carta sudaca (Temeljna načela), u kojoj su sažeti i kodificirani glavni zaključci već usvojenih Mišljenja ovog Vijeća.

10.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 1

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 1

Mišljenje broj 1 Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) odnosi se na standarde koji se tiču nezavisnosti sudstva i nesmjenjivosti sudija.

08.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 2

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 2

Mišljenje broj 2 Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) odnosi se na efikasnost pravosuđa i član 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

07.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog Vijeća Evropskih Sudija (CCJE) broj 4

Mišljenje Konsultativnog Vijeća Evropskih Sudija (CCJE) broj 4

Mišljenje broj 4 Konsultativnog Vijeća Evropskih Sudija (CCJE) posvećeno je pitanjima početne obuke za sudije, kao i njihovog kontinuiranog stručnog usavršavanja na nacionalnom i Evropskom nivou.

05.02.2017.

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 7

Mišljenje Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) broj 7

Mišljenje broj 7 Konsultativnog vijeća europskih sudaca (CCJE) posvećeno je pitanju odnosa pravosuđa i društva.

01.02.2017.

   1 - 6 / 16  >