Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Općinski sud u Gračanici

Naziv suda : Općinski sud u Gračanici

Predsjednik suda : Meliha Hadžihasanović

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda :

Adresa : Armije BiH br. 8, 75320 Gračanica

Telefon : 035 367 800 - centrala

Telefon : 035 367 801 - pisarnica

Telefon : 035 367 808 - Zemljišno knjižni ured (ZK ured)

Telefon : 035 367 821 - tehnički sekretar

Telefaks : 035 367 822

Elektronska pošta : opsud-gracanica@pravosudje.ba

Web stranica : https://opsud-gracanica.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:30-16:00

Primanje stranaka : Petak 08:00-10:00 Predsjednik suda

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje da nije vođen ostavinski postupak; Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; Uvjerenje o vlasništvu/suvlasništvu nad nekretninama. Procedura: Nakon podnošenja zahtjeva, uvjerenja se izdaju isti dan.

Osoba za odnose s javnošću : Dženana Brkić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 035 367 801

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : dzenana.brkic@pravosudje.ba