Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

 

Aktuelnosti

JAVNI OGLAS - za prijem pripravnika

Raspisuje se oglas za prijem 2 (dva) diplomirana pravnika u svojstvu pripravnika – volontera (u daljem tekstu: pripravnik – volonter) za potrebe Općinskog suda u Gračanici, na period do 2 (dvije) godine, bez zasnivanja radnog odnosa, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva.

10.12.2018.

NAJAVLJUJE USPOSTAVU I ZAMJENU ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA KATASTARSKE OPĆINE SP MIRIČINA, SP LUKAVICA I SP STJEPAN POLJE

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarskim općinama Miričina, Lukavica i Stjepan Polje po novoj izmjeri da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH i Službenom glasniku BiH podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška.

02.10.2018.

Sedmice sudske nagodbe u sudovima u BiH od 6. do 17. novembra 2017. 03.11.2017.

više

Pozdravna riječ

Riječ predsjednika

Poštovani posjetitelji, Dobro došli na web site Općinskog suda u Gračanici. U cilju efikasnosti i transparetnosti rada suda, putem ovog web site-a...

10.07.2009.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili suprotne stranke u postupku.

27.03.2012.

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

Informacije o predmetu možete dobiti od sudskih službenika koji rade u sudskoj pisarnici.

27.03.2012.

Šta je medijacija?

Medijacija (lat. Mediare – posrijedovati) ili posrijedovanje je alternativni način rešavanja konflikta.

27.03.2012.

Kako doći do zemljišno-knjižnog izvatka?

Način na koji građani mogu doći do svog zemljišno-knjižnog izvatka

26.03.2012.

više