• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Gračanici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Održan je sastanak sa notarima sa područja mjesne nadležnosti Općinskog suda u Gračanici

  Održan je sastanak sa notarima sa područja mjesne nadležnosti Općinskog suda u Gračanici

  31.08.2022.

  Dana 25.08.2022. godine održan je sastanak sa notarima sa  područja mjesne nadležnosti Općinskog suda u Gračanici, a radi razmatranja pitanja koja su od značaja za rad notara, koji kao povjerenici ovog suda postupaju u ostavinskim predmetima. Sastanku su pored predstavnika ovog suda prisustvovali notari Ahmed Hamidović i Zikrija Buljubašić.

  Povod za organizovanje sastanka sa notarima rezultat je analize Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o ostavinskim predmetima u Bosni i Hercegovini, tokom koje je uočen nastavak trenda porasta broja neriješenih ostavinskih predmeta kod notara, koji u istim postupaju kao sudski povjerenici. VSTV BiH je naložilo da predsjednici sudova održe sastanak sa notarima sa područja mjesne nadležnosti suda, tokom kojeg će identifikovati ključne probleme u radu notara koji utiču na dužinu trajanja postupaka i utvrditi mjere za prevazilaženje identifikovanih problema.

  Na sastanku je predsjednica suda Meliha Hadžihasanović prezentovala analizu broja riješenih i neriješenih ostavinskih predmeta  po godinama i notarima, navodeći da je u periodu od 01.01.-22.08.2022. godine notarima dostavljeno ukupno 428 ostavinskih predmeta, a na dan 22.08.2022. godine kod notara se u radu nalazi ukupno 370 predmeta od kojih je jedan dio već završen te će u narednom periodu biti dostavljen sudu. Sud je otvoren da pruži podršku notarima u radu i iznalaženju modaliteta za unapređenje efikasnosti.

   

  Notari su iznijeli probleme sa kojima se susreću u radu, razmijenili iskustva o pojedinim pitanjima. Kao ključne razloge trajanja ostavinskih postupaka, odnosno nerješavanja istih notari, su istakli razloge vezane za posljedice pandemije, nedovoljnih adresa, nezainteresovanost stranaka da se riješe predmeti, međusobni narušeni odnosi nasljednika, otežano uručivanje i neuredna dostava, netačni ili nedovoljni podaci iz smrtovnica, navedeno je i to da ni ti razlozi nisu doveli do velikog broja neriješenih predmeta jer prema podacima Notarske komore, proizilazi da je rad notara u nadležnosti ovog suda na zavidnom nivou kako na kantonalnom nivou tako i na federalnom. Naglašeno je da nema razloga koji utiču na međusobni odnos u pogledu rada suda i notara, jer je saradnja sa sudom na zavidnom nivou, te da se zaposleni u pojedinim službama stavljaju na raspolaganje za bilo kakav problem u vezi sa radom notara što u krajnjem rezultira procentom riješenih predmeta kada se sagledaju rezultati rada notara.

  Zaključeno je da se ponovo izvrše analize nezavršenih ostavinskih predmeta krajem oktobra mjeseca te izvrši kontrola neriješenih najstarijih predmeta, predmeta u kojima je eventualni prekid postupka i stranke upućene na pokretanje tužbe, da se izvrši provjera da li su okončani takvi postupci, te da će u narednom periodu notari intenzivirati postupanje uz konstataciju da obzirom na vrijeme zaprimanja predmeta, do kraja godine jedan broj ostavinskih predmeta neće biti završen, obzirom na razloge koji se odnose na nedostupnost stranaka, nezainteresovanost, nedovoljne ili pogrešne adrese. Takođe je zaključeno da se krajem oktobra ponovo održi sasatanak, prezentuje podatak o broju neriješenih predmeta kako bi se do kraja godine preduzele i druge aktivnosti na intenziviranju postupanja u ostavinskim predmetima.

   

  Prikazana vijest je na:
  32 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Održan je sastanak sa notarima sa područja mjesne nadležnosti Općinskog suda u Gračanici

  Održan je sastanak sa notarima sa područja mjesne nadležnosti Općinskog suda u Gračanici

  31.08.2022.

  Dana 25.08.2022. godine održan je sastanak sa notarima sa  područja mjesne nadležnosti Općinskog suda u Gračanici, a radi razmatranja pitanja koja su od značaja za rad notara, koji kao povjerenici ovog suda postupaju u ostavinskim predmetima. Sastanku su pored predstavnika ovog suda prisustvovali notari Ahmed Hamidović i Zikrija Buljubašić.

  Povod za organizovanje sastanka sa notarima rezultat je analize Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o ostavinskim predmetima u Bosni i Hercegovini, tokom koje je uočen nastavak trenda porasta broja neriješenih ostavinskih predmeta kod notara, koji u istim postupaju kao sudski povjerenici. VSTV BiH je naložilo da predsjednici sudova održe sastanak sa notarima sa područja mjesne nadležnosti suda, tokom kojeg će identifikovati ključne probleme u radu notara koji utiču na dužinu trajanja postupaka i utvrditi mjere za prevazilaženje identifikovanih problema.

  Na sastanku je predsjednica suda Meliha Hadžihasanović prezentovala analizu broja riješenih i neriješenih ostavinskih predmeta  po godinama i notarima, navodeći da je u periodu od 01.01.-22.08.2022. godine notarima dostavljeno ukupno 428 ostavinskih predmeta, a na dan 22.08.2022. godine kod notara se u radu nalazi ukupno 370 predmeta od kojih je jedan dio već završen te će u narednom periodu biti dostavljen sudu. Sud je otvoren da pruži podršku notarima u radu i iznalaženju modaliteta za unapređenje efikasnosti.

   

  Notari su iznijeli probleme sa kojima se susreću u radu, razmijenili iskustva o pojedinim pitanjima. Kao ključne razloge trajanja ostavinskih postupaka, odnosno nerješavanja istih notari, su istakli razloge vezane za posljedice pandemije, nedovoljnih adresa, nezainteresovanost stranaka da se riješe predmeti, međusobni narušeni odnosi nasljednika, otežano uručivanje i neuredna dostava, netačni ili nedovoljni podaci iz smrtovnica, navedeno je i to da ni ti razlozi nisu doveli do velikog broja neriješenih predmeta jer prema podacima Notarske komore, proizilazi da je rad notara u nadležnosti ovog suda na zavidnom nivou kako na kantonalnom nivou tako i na federalnom. Naglašeno je da nema razloga koji utiču na međusobni odnos u pogledu rada suda i notara, jer je saradnja sa sudom na zavidnom nivou, te da se zaposleni u pojedinim službama stavljaju na raspolaganje za bilo kakav problem u vezi sa radom notara što u krajnjem rezultira procentom riješenih predmeta kada se sagledaju rezultati rada notara.

  Zaključeno je da se ponovo izvrše analize nezavršenih ostavinskih predmeta krajem oktobra mjeseca te izvrši kontrola neriješenih najstarijih predmeta, predmeta u kojima je eventualni prekid postupka i stranke upućene na pokretanje tužbe, da se izvrši provjera da li su okončani takvi postupci, te da će u narednom periodu notari intenzivirati postupanje uz konstataciju da obzirom na vrijeme zaprimanja predmeta, do kraja godine jedan broj ostavinskih predmeta neće biti završen, obzirom na razloge koji se odnose na nedostupnost stranaka, nezainteresovanost, nedovoljne ili pogrešne adrese. Takođe je zaključeno da se krajem oktobra ponovo održi sasatanak, prezentuje podatak o broju neriješenih predmeta kako bi se do kraja godine preduzele i druge aktivnosti na intenziviranju postupanja u ostavinskim predmetima.