Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Panel za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti

23.04.2021.

Predstavnici najviših sudova u Bosni i Hercegovini, i to sudija apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, te sudije iz građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda Republike Srpske i Apelacionog suda Brčko distrikta BiH održali su 22. aprila 2021. godine sastanak Panela za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti.

Na sastanku je razgovarano o pitanju „Pravo banke na naplatu naknade troškova obrade kredita od korisnika kredita kada je ugovorna odredba o naknadi ovih troškova sadržana u unaprijed formulisanom ugovoru banke (standardnom obrascu ugovora) i iznos troškova obrade naveden u fiksnom iznosu, odnosno u procentu koji se veže za iznos odobrenih kreditnih sredstava“.

Nakon uvodnog referata koji je na navedenu temu pripremio Apelacioni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sudovi su izložili svoja iskustva, argumetaciju za određena razmišljanja i svoju sudsku praksu. Razgovarano je takođe i o načinu na koji se ovo pitanje obrađuje u presudama sudova u regionu, odnosno međunarodnih sudova.

Razgovori o troškovima obrade kredita će se nastaviti u narednom periodu s ciljem usaglašavanja pravnih stavova sudova o ovom pitanju.

Sastanak je održan putem Webex platforme u koordinaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, uz podršku uposlenika Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH.

Ovo je prvi sastanak panela za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti u 2021. godini. Aktualiziranje rada panela za ujednačavanje sudske prakse pozdravio je predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, sudija Halil Lagumdžija i predsjedavajući Stalne komisije VSTV-a za edukaciju i sudsku dokumentaciju, sudija Selim Karamehić.

Predsjednik VSTV-a je između ostalog istakao značaj rada panela za ujednačavanje sudske prakse. Sve učesnike sastanka je pozvao da svoja razmišljanja i ideje za unapređenje rada panela razmjene sa VSTV-om, a sve u cilju postizanja jednakosti građana pred zakonom i podizanja povjerenja građana u rad pravosuđa na svim nivoima. Takođe ohrabrio sudove da kandiduju i druge teme za koje misle da su podobne za raspravljanje na panelu, napomenuvši da će Vijeće učiniti sve sa svoje strane da održavanje sastanaka iskoordinira na najvišem nivou putem Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

PANEL-2021-SLIKA-1.jpg