Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gračanici

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske takse

Uplata se vrši u gotovom novcu uplatnica se popunjava na slijedeći način:

NALOG ZA UPLATU SUDSKE TAKSE:

  • VRSTA PRIHODA: 722221
  • Ž-R: 132-100-02560000-80
  • PRIMALAC: BUDŽET TK
  • SVRHA DOZNAKE: Broj predmeta/Vrsta prihoda
  • FIZIČKO LICE: Jedinstveni matični broj
  • PRAVNO LICE: Identifikacioni broj
  • OPĆINA: 035
  • POZIV NA BROJ: Broj predmeta
  • OZNAKA BUDŽETSKE ORGANIZACIJE: 1503004

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh